Proefles & Lidmaatschap

Leuk dat je interesse hebt voor het beoefen van taekwondo bij Tong-Il.

Op dit deel van de website kun je informatie vinden om jezelf een beeld te vormen over taekwondo en Taekwondo vereniging Tong-Il Venray. In de verschillenden hoofdstukken wordt in gegaan op:
- wie is Tong-Il
- wat is taekwondo en de bijbehorende doelstellingen;
- welke banden (graduaties) je kunt behalen.


PROEFLESSEN

Heb je de informatie gelezen en spreekt het je aan om taekwondo te gaan beoefenen bij Tong-Il, dan ben je van harte welkom om 2 gratis proeflessen/trainingen mee te doen zodat je kunt ervaren wat de sport inhoud en of je het leuk vindt, dit kan in gewone sportkleding.

De trainingstijden zijn afhankelijk van de leeftijd en zijn te vinden op Trainingen, kijklessen en reglement.

Je kunt telefonisch contact opnemen met de trainer van de betreffende leeftijdsgroep om af te stemmen wanneer er kan worden meegedaan met de proefles/trainingen:

-  5-10 jaar = Mono's/Pupillen: Heidy Litjens;

- 11-14 jaar = Aspiranten: Job Nellen;

- 15 jaar en ouder = Junioren & Senioren: Ferry Greevink.

De telefoonnummers van de trainers zijn te vinden op Team Tong-Il.

LIDMAATSCHAP

Als je na de kennismakingslessen lid wilt worden, kun je aanmelden met een inschrijfformulier dat bij de trainer verkrijgbaar is.

Het lidmaatschap van Tong-Il is naast eenmalig €10,- inschrijfgeld de volgende contributie per kalenderjaar:

- Leeftijd tot 18 jaar: €180 per jaar bij vooruitbetaling;

- Vanaf 18: €210,- per jaar bij vooruitbetaling.

Wanneer je gedurende het jaar lid wordt, wordt de contributie naar rato op maandbasis berekend.

Voor het beoefenen van taekwondo zul je onder andere een taekwondo-pak, band en beschermingsmiddelen moeten aanschaffen. Kijk daarvoor op Kleding & Beschermingsmiddelen.

 

Alle leden van Tong-Il zijn onder andere in verband met de verzekering verplicht aangesloten bij de Taekwondo Bond Nederland (TBN), wat jaarlijks ca. €29,- contributie kost. Na de inschrijving bij Tong-Il geven we de gegevens door aan TBN, zij zullen het lidmaatschap verder regelen.

Beëindiging lidmaatschap

Natuurlijk komt het voor dat je na verloop van tijd om uiteenlopende redenen je lidmaatschap wilt of moet opzeggen.

Opzegging kan via Opzeggen lidmaatschap Tong-Il onder vermelding van naam, lidmaatschapsnummer, datum wanneer opzegging ingaat (datum vanaf wanneer je geen trainingen meer komt volgen) en reden van opzegging.

Wanneer het lidmaatschap in de loop van het kalenderjaar eindigt, blijft niettemin contributie voor het gehele jaar verschuldigd. Opzegging van het lidmaatschap voor het opvolgende jaar dient uiterlijk 20 december van het voorgaande jaar binnen te zijn.

Het lidmaatschap van TBN dien je zelf op te zeggen en moet uiterlijk 1 maand voor het verstrijken van het lopende contributiejaar gebeuren via de ledenadministratie van de TBN.